Fer­ra­ri

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl torr vermouth

1 cl ama­ret­to

5 drop­par Angostu­ra Bit­ter ci­tron­skal

GÖR SÅ HÄR:

Häll in­gre­di­en­ser­na och rik­ligt med is i ett stort blandglas. Rör om i al­la rikt­ning­ar med fle­ra snab­ba och kraf­ti­ga tag. Si­la upp i ett is­fyllt whis­kyglas. Vrid li­te ol­ja ur en bit ci­tron­skal som smak­för­stär­ka­re, och släpp se­dan ner ska­let i drin­ken som de­ko­ra­tion.

Angostu­ra är den bitt­ra aro­ma­tis­ka bar­ken av någ­ra be­släk­ta­de träd runt Ori­nocoflo­den i Ve­ne­zu­e­la. Angostu­ra kan ock­så drop­pas i dres­sing­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.