Ame­ri­ca­no

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

2 cl Cam­pa­ri

2 cl söt röd vermouth apel­sinklyf­ta och ci­tron­skal som de­ko­ra­tion so­da­vat­ten ef­ter smak

GÖR SÅ HÄR:

Häll in­gre­di­en­ser­na i ett is­fyllt whis­kyglas och rör om. Om man vill kan man top­pa med li­te so­da­vat­ten. Lägg i en apel­sinklyf­ta samt en li­ten ci­tronskals­gir­land.

Den­na bit­ter­sö­ta bland­ning av starkvi­ner, en po­pu­lär ita­li­ensk klas­si­ker, ska­pa­des runt 1860 av Gas­pa­re Cam­pa­ri i hans bar Cam­pa­ri Bar. Han döp­te sin drink till Mi­la­no-Tu­rin ef­ter sin egen hemstad re­spek­ti­ve Cin­za­no-ver­mouthens till­verk­nings­stad. Un­der den ame­ri­kans­ka för­buds­ti­den be­stod ba­rens gäs­ter till stor del av ame­ri­ka­ner, var­på drin­ken byt­te namn till de­ras ära.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.