Ka­mi­ka­ze

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl vodka

1 cl Co­in­treau

2 cl pres­sad ci­tron ci­tron­gräs till gar­ne­ring

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka väl. Si­la upp i ett is­fyllt whis­kyglas. Släpp ner li­te ci­tron­gräs i gla­set som de­ko­ra­tion.

En re­jäl storm hind­ra­de den mon­go­lis­ka flot­tan då de vil­le at­tac­ke­ra Ja­pan år 1281. Ja­pa­ner­na namn­gav stor­men Ka­mi­ka­ze vil­ket be­ty­der ”gu­dom­lig vind”. Åt­skil­li­ga hund­ra år se­na­re an­vänds nam­net igen, om ja­pans­ka själv­mordspi­lo­ter som fri­vil­ligt stört­dök och kra­scha­de mot ame­ri­kans­ka far­tyg. Över­satt är det­ta allt­så ”en gu­dom­lig själv­mords­dryck”, kanske för att man skul­le vil­ja ha mer än man tål …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.