French Con­nec­tion

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

2 cl konjak

2 cl ama­ret­to so­da­vat­ten ef­ter smak

GÖR SÅ HÄR:

Mät upp in­gre­di­en­ser­na i ett is­fyllt whis­kyglas. Top­pa med so­da och rör om.

Konjak är det svens­ka nam­net för bran­dy och är en des­til­le­rad sprit­dryck gjord på dru­vor. Cog­nac med ’c’ är den mest kän­da sor­ten och här­stam­mar från or­ten Cog­nac i syd­väst­ra Frank­ri­ke. Ef­tersom konjak kla­ra­de långa trans­por­ten ut­an att kva­li­te­ten för­säm­ra­des blev den snart po­pu­lär i öv­ri­ga Eu­ro­pa, bland an­nat i Hol­land som un­der det 80-åri­ga kri­get med Spa­ni­en in­te läng­re vil­le dric­ka spanskt vin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.