Gim­let

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

4 cl gin

2 cl lime cordial

GÖR SÅ HÄR:

Häll in­gre­di­en­ser­na i ett whis­kyglas och rör om. Fyll på med kros­sad is. Gar­ne­ra med en blom­ma, el­ler om du har hu­mor och vill hed­ra histo­ri­en – en kork­skruv!

För att för­hind­ra skör­bjugg in­stif­ta­des år 1867 en lag för al­la far­tyg i Bri­tish Royal Na­vy – de var tvung­na att med­fö­ra för­råd av li­me­juice åt si­na sjö­män. Sjö­män­nen, som hell­re vil­le dric­ka gin, kom­pro­mis­sa­de och häll­de li­me­jui­cen i gin­gla­set. Den nya dryc­ken döp­tes ef­ter det kork­skruvs­lik­nan­de ver­ty­get man öpp­na­de li­me­tun­nor­na med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.