Na­cio­nal de Cu­ba

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl lag­rad rom

1 cl ap­ri­cot bran­dy

1 cl pres­sad lime

2 cl ana­na­sjuice färsk ana­nas­bit ut­an skal

GÖR SÅ HÄR:

Mudd­la ana­nas i ett whis­kyglas.Fyll gla­set med kros­sad is, till­sätt öv­ri­ga in­gre­di­en­ser och rör om. Ser­ve­ra med sug­rör och rör­pin­ne.

Med Na­tio­nal de Cu­ba av­ses i all­män­het ett stor­ho­tell i Ha­van­na. Så he­ter även ba­let­ta­ka­de­min i sta­den. Här har en drink fått äran att för­val­ta det tunga nam­net som na­tio­nell ku­bansk dryck. En klas­sisk Na­cio­nal ska blan­das med ku­ba­rom och då me­nar man van­li­gen ljus rom. Men lag­rad rom fö­re­kom­mer ock­så och då i kom­bi­na­tion med ana­nas istäl­let för soc­ker­lag, som här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.