Jui­cy Fruit

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl Ab­so­lut Va­ni­lia

1 cl But­ter­scotch

2 cl pas­sions­frukt­s­syrup 3 ci­tron­klyf­tor 5 myn­tab­lad

GÖR SÅ HÄR:

Mudd­la ci­tron och myn­ta för­sik­tigt. Fyll gla­set med kros­sad is, häll över de öv­ri­ga in­gre­di­en­ser­na och rör om. Gar­ne­ra gär­na med pa­paya el­ler pas­sions­frukt.

But­ter­scotch schnapps är en li­kör med grädd­ko­le­smak. En but­ter­scotch kal­las ca­ra­mel, till skill­nad från van­li­ga grädd­li­kö­rer som bru­kar be­näm­nas cream.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.