Win­ter App­le

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

2 cl vodka

2 cl cal­va­dos

1 cl pres­sad ci­tron

1 cl soc­ker­lag ka­nel­stång och äp­pel­bi­tar som de­ko­ra­tion

GÖR SÅ HÄR:

Häll soc­ker­lag och ci­tron i ett whis­kyglas. Fyll upp med kros­sad is var­vat med äp­pel­bi­tar. Till­sätt vodka och li­kör och rör om för­sik­tigt. Gar­ne­ra med ka­nel­stång.

Frank­ri­ke är be­römt för si­na vi­ner men i om­rå­det Cal­va­dos, be­lä­get i Frank­ri­kes nord­öst­ra hörn, är det för kallt för att od­la vindru­vor. Istäl­let od­lar man äpp­len och har spe­ci­a­li­se­rat sig på äp­pel­ci­der med fram­gång. Där föd­des äp­pel­bränn­vi­net med sam­ma namn som or­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.