Gin Sour

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

4 cl gin

2 cl pres­sad ci­tron 1 cl soc­ker­lag äggvita

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la ner i ett kylt whis­kyglas. Ägg­vi­tan ger ett fint, be­stå­en­de skum vil­ket är li­te av sourd­rin­kar­nas kän­ne­tec­ken, men är ing­et mås­te.

Sourd­rin­kar­nas kän­ne­tec­ken är de­ras syr­lig­het. De till­hör en av de rik­tigt gam­la cock­tail­fa­mil­jer­na och be­skrivs i Jer­ry Tho­mas bok ”How to mix drinks” från 1862. En sour be­står av en bas­spritsort blan­dad med ci­tron el­ler lime samt nå­got sött, ex­em­pel­vis soc­ker­lag. And­ra van­li­ga söt­gi­va­re idag är Co­in­treau, gre­na­din el­ler ana­na­sjuice.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.