Bran­dy Sour

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

4 cl konjak

2 cl pres­sad ci­tron 1 cl soc­ker­lag äggvita

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la ner i ett kylt whis­kyglas. Ägg­vi­tan ger ett fint, be­stå­en­de skum vil­ket är li­te av sourd­rin­kar­nas kän­ne­tec­ken, men är ing­et mås­te.

En klas­sisk sour ska­kas of­ta med äggvita för den vi­su­el­la ef­fek­ten av skum på ytan. Men det har ingen­ting med sma­ken att gö­ra, och många som in­te gil­lar idén med rå äggvita hop­par över det­ta. Frot­hee är ett cock­tailskum ut­an ägg som finns att kö­pa, om man fö­re­drar det­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.