Fro­zen Mo­ji­to

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

4 cl ljus rom

3 cl pres­sad lime 2 cl soc­ker­lag 6–10 myn­tab­lad

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en blender och kör tills slät. Kon­si­sten­sen ska va­ra som drick­bar sor­bet, en­ligt ditt öns­ke­mål. Ser­ve­ra i ett cock­tail­glas. Mo­ji­to var en av He­ming­ways fa­vo­rit­drin­kar på Ku­ba, och han drack dem på La Bo­de­gui­ta del Me­dio i Ha­van­na. För­fat­ta­ren är en del av or­sa­ken till att den ku­bans­ka dryc­ken fick en så­dan sprid­ning i öv­ri­ga värl­den. Här i sin näs­tan li­ka kän­da form, fro­zen. (Och ju fler myn­tab­lad du mix­ar desto grö­na­re blir den.)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.