YT­TER­LI­GA­RE EN RE­TRÄTT

Spännande historia - - Antikens Sjöfolk -

Blixt­an­fall var sjö­fol­kens fa­vo­rit­tak­tik, men snart ha­de egyp­ti­er­na lärt sig det­ta. Ef­ter re­trät­ten såg Ram­ses till att båg­skyt­tar göm­de sig vid stran­den för att plöt­ligt släp­pa loss ett regn av pi­lar. Var­je miss­lyc­kan­de för­sva­ga­de sjö­fol­kens kul­tur och man tror att de med ti­den la­de sig till med egyp­tis­ka se­der och bruk, och för­lo­ra­de sin spe­ci­el­la iden­ti­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.