Hål

Spännande historia - - Mysteriet Stonehenge -

Med hac­kor av horn gräv­de man cir­ka två me­ter dju­pa hål. Den en­da si­dan slut­ta­de så att ste­nen kun­de gli­da ner i hå­let. När ste­nen väl var rest fyll­de man igen hå­let för att ste­nen in­te skul­le väl­ta över än­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.