Tho­mas Ba­tes

Spännande historia - - Politik & Makt -

1567–1606

Roll: Ca­tes­bys tjä­na­re Ba­tes var född i War­wickshi­re och an­ställd som Ca­tes­bys tjä­na­re. Han an­sågs va­ra en hårt ar­be­tan­de, lo­jal man. På grund av sin när­het till Ca­tes­by märk­te han att nå­got var i gör­ning­en, blev miss­tänk­sam och bjöds in att del­ta i kon­spi­ra­tio­nen. Han blev en vik­tig bunds­för­vant – som van­lig man kun­de han ut­fö­ra många hand­ling­ar ut­an att väc­ka on­da aning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.