John Wright

Spännande historia - - Politik & Makt -

1568–1605

Roll: Ur­sprung­lig kon­spi­ra­tör

Den äld­re av de två brö­der­na Wright, John, var skol­kam­rat med Guy Faw­kes och kas­ta­des i fäng­el­se för att ha del­ta­git i upp­ror. Han an­sågs va­ra mo­dig och lo­jal samt en skick­lig fäk­ta­re. Han över­gick till ka­to­li­cis­men och slog sig ihop med Ca­tes­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.