Guy Faw­kes

Spännande historia - - Krutkonspirationen -

1570–1606

Roll: Spräng­äm­nes­ex­pert

Faw­kes var född i York och för­lo­ra­de sin far ti­digt. När hans mor gif­te sig med en ka­to­lik kon­ver­te­ra­de han till den­na tro. Han slogs på Spa­ni­ens si­da un­der åt­tio­å­ri­ga kri­get och kal­la­de sig Gui­do, den ita­li­ens­ka for­men av hans namn. Han ha­ta­de Ja­kob I in­ten­sivt, och kal­la­de ho­nom och al­la skot­tar för kät­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.