Ro­bert Ca­tes­by

Spännande historia - - Krutkonspirationen -

1573–1605

Roll: Le­da­re

Ro­bert Ca­tes­by var den en­de över­le­van­de so­nen till Sir Wil­li­am Ca­tes­by. Han fick ryk­te om sig som ka­tolsk sym­pa­ti­sör när han ha­de del­ta­git i ett upp­ror för att av­sät­ta drott­ning­en. Han vil­le åter­upp­rät­ta ka­to­li­ker­nas makt och tänk­te ut en plan som ba­ra kräv­de ett få­tal på­lit­li­ga kon­spi­ra­tö­rer, men som kun­de kros­sa det pro­te­stan­tis­ka Eng­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.