STO­NE­HENG­ES UT­VECK­LING

Spännande historia - - Mysteriet Stonehenge -

Stor­bri­tan­ni­ens mest be­röm­da min­nes­mär­ke bygg­des in­te över en natt, ut­an väx­te fram un­der mer än 1 000 år.

3100 f.Kr. Jord­val­len och di­ket grävs, kanske med en rad träpå­lar längs den in­re kanten. 3000 f.Kr. Träpå­lar pla­ce­ras i mit­ten och vid den nord­öst­ra in­gång­en. 2600 f.Kr. Blå­s­te­nar pla­ce­ras i en dub­bel ring till­sam­mans med stör­re sand­stens­block, sar­sens. ”Ave­nyn” grävs ut. 2600-2400 Den be­röm­da cir­keln och häst­skon av sand­stens­block (sar­sen) ska­pas, lik­som små cir­kel­run­da jord­struk­tu­rer. 2600-2400 f.Kr. f.Kr. Blå­s­te­nar re­ses åter in­om den ytt­re sand­stenscir­keln och gro­par grävs längs ut­si­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.