Sol­hems­bo vill få barn att rö­ra på sig

Spånga Tidning - - Spånga -

Hur kan man få bar­nen att läg­ga un­dan skär­men och rö­ra på sig istäl­let? Det är en av frå­gor­na som Sol­hems­bon och två­barns­mam­man Te­re­se Alvén tar upp i sin nya podd Rö­rel­seg­läd­je.

Pod­den gäs­tas av allt från barn­lä­ka­re till in­spi­ra­tö­rer, som lä­ra­ren Ric­kard Nord­ström.

– Barn blir allt mer stil­la­sit­tan­de och jag vill hjäl­pa till att vän­da den tren­den, sä­ger Te­re­se Alvén, som är per­son­lig trä­na­re och känd från trä­nings­blog­gen Spar­ki­ba­ken.

To­talt blir det tio av­snitt av pod­den, som finns till­gäng­lig på van­li­ga podcast-platt­for­mar.

I Spånga har det reg­nat sen 17.45 un­ge­fär. Otro­ligt skönt. Spång­a­bo twitt­rar om sön­da­gens (ef­ter­läng­ta­de?) regn.

SPÅNGAMAMMA. Trä­nings­blog­ga­ren Te­re­se Alvén från Sol­hem vill in­spi­re­ra till trä­ning med ny podd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.