Pre­miär för park­te­a­tern i Åkes­hov

Spånga Tidning - - Spånga -

Mis­sa­de du Park­te­a­terns be­sök på Spånga IP i vec­kan? Då kan du få en ny chans att se fö­re­ställ­ning­en ”Stop­pa värl­den – jag vill sti­ga av”– i Åkes­hovs slottspark den 27 och 28 ju­ni kl 19. Fö­re­ställ­ning­en är en mu­si­kal om Lil­le­man, som i ett för­sök att hänga med i en värld som snur­rar allt snab­ba­re för­sö­ker ta gen­vä­gar till ett per­fekt liv.

Park­te­a­tern bju­der även på nå­got för de all­ra yngs­ta. Den 20 ju­ni kloc­kan 11 är det dags för te­a­tern att be­sö­ka Spånga igen. Då kom­mer clow­nen Man­ne & co. till Eg­ge­by gård.

Så pac­ka pick­nick­fil­ten, håll tum­mar­na för bra vä­der och välj vil­ken fö­re­ställ­ning som du är mest su­gen på. Fri en­tré.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.