HSK skic­kar tre täv­lan­de till EM i Ber­lin

Spånga Tidning - - Spånga -

Den 6 till 12 au­gusti går EM i friidrott av sta­peln i Ber­lin. Re­dan nu är det klart att Sve­ri­ge kom­mer skic­ka tre del­ta­ga­re från Häs­sel­by SK friidrott – Lisa Gun­nars­son i stav, Isa­bel­lah An­ders­son i ma­rat­hon och Fredrik Samu­els­son i ti­o­kamp.

– För Fred­riks del har det he­la ti­den va­rit hu­vud­må­let för sä­song­en. Det känns bra att han har bli­vit ut­ta­gen re­dan nu, sä­ger Jan­ne Samu­els­son, trä­na­re och pap­pa.

Nu på sön­dag är Fredrik med på Bau­haus-ga­lan på Stock­holms sta­di­on.

– Fredrik kom­mer kö­ra tre­kamp, det blir 110 me­ter häck, dis­kus och fy­ra­hund­ra me­ter, sä­ger Jan­ne Samu­els­son.

RE­DO. Fredrik Samu­els­son, Lisa Gun­nars­son och Isa­bel­lah An­ders­son är kla­ra för EM i Ber­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.