Ju­lia tog hem pris med sin häst­hatt

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Sofia White 073-600 69 37 sofia.white@di­rekt­press.se

En häst­hatt ska­pad av Spång­atje­jen Ju­lia Ulug, 17, fick ju­ry­med­lem­mar­nas att spär­ra upp ögo­nen un­der Na­tio­nal­dags­ga­lop­pens år­li­ga hatt­pa­rad.

I Na­tio­nal­dags­ga­lop­pens år­li­ga hatt­pa­rad på Gär­det täv­lar del­ta­ga­re i oli­ka åld­rar om vem som har ska­pat de all­ra fi­nas­te hat­tar­na, i oli­ka ka­te­go­ri­er.

Och för Spånga blev det pall­plats för­ra vec­kan.

Häst­in­tres­se­ra­de Ju­lia Ulug, 17, från Sol­hem täv- la­de med en hem­ma­gjord häst­hatt av mil­jö­vän­lig kar­tong, stål­tråd och tyg.

– Först tänk­te jag att jag skul­le gö­ra ett van­ligt häst­hu­vud. Men så tänk­te jag att jag vil­le att hat­ten skul­le va­ra än­nu mer spe­ci­ell och verk­li­gen stic­ka ut. Så jag la till ett par häst­ben fram, och ving­ar, sä­ger Spång­atje­jen.

Och hat­ten föll ju­ryn i sma­ken.

”Det här var typ det coo­las­te jag sett”, ut­ro­pa­de blog­ga­ren och ju­ry­med­lem­men Da­ni­el Pa­ris när Ju­lia Ulug gick upp på sce­nen iklädd sin vi­ta häst­hatt. I ju­ryn satt tv-per­son­lig­he­ter­na An­ders Bag­ge och Ann Wil­son.

Ju­lia Ulug slu­ta­de to­talt trea i täv­ling­en, och fick se sig be­seg­rad av Ingrid Wall­sten som knep förstap­lat­sen med en ”Skan­sen-hatt”. Vad hän­der med häst­hat­ten nu?

– Det är ju många som har frå­gat om den är till sa­lu – men jag vet in­te än­nu om jag ska säl­ja den el­ler be­hål­la den.

FO­TO: PRI­VAT

IÖGONFALLANDE. Den ving­be­kläd­da häst­hat­ten ska bä­ras ”vid häst­till­fäl­len”, el­ler när som helst man kän­ner för att stic­ka ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.