LO­KA­LA FÖ­RE­TA­GA­RE, HUR MÄR­KER NI AV JÄRVA­VEC­KAN?

Spånga Tidning - - Spånga -

HOS­SE­IN AL­FAK, ENT­RE­PRE­NÖR SOM DRI­VER ITA­LI­ENS­KA RE­STAU­RANG­EN VIS­SA­NI I TENS­TA:

– Vi har ty­värr stängt den här vec­kan på vår re­stau­rang i Tens­ta, så det är svårt att sä­ga. Men lång­sik­tigt tror jag att Järva­vec­kan har be­ty­del­se för in­teg­ra­tio­nen i om­rå­det och det har en di­rekt ef­fekt på oss fö­re­ta­ga­re.

MA­RI­NA RISTIC´, DRI­VER PIZ­ZE­RIA SPÅNGA MAC­KA:

– Jag mär­ker av Järva­vec­kan än­nu mer i år än för­ra året. Vi är över­lyck­li­ga! I går sål­de vi så myc­ket att vi fick slut på piz­zakar­to­ner. Det var bäs­ta dags­kas­san se­dan i ja­nu­a­ri.

CLA­RA ZACHRIS­SON, JOB­BAR PÅ SPÅNGA KON­DI­TO­RI:

– Det har va­rit myc­ket folk in­ne i dag. Vi har ock­så haft be­ställ­ning­ar på kaf­fe till Spånga IP.

Lång­sik­tigt tror jag att Järva­vec­kan har be­ty­del­se för in­teg­ra­tio­nen i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.