Till havs ut­an tjafs

Spånga Tidning - - Spånga -

Ing­en egen båt men su­gen på att dra ut på sjön? På fle­ra håll av­går bå­tar till oli­ka des­ti­na­tio­ner. Skepp o hoj!

Det här kan du gö­ra

med gui­dad tur på Bå­ten av­går från Bolin­der strand 30 ju­ni–12 au­gusti, av­gång kl 230 kr. strom­ma.se i Ma­ri­e­fred. Bå­ten av­går från Bolin­der strand i Kall­häll. Ons­da­gar 27 ju­ni–8 au­gusti, av­gång kl 10. re­de­ri­ma­lar­sta­den.se i Ma­ri­e­fred. ten av­går från Bolin­der strand i Kall­häll. Ons­da­gar 27 ju­ni–15 au­gusti, av­gång kl 10. re­de­ri­ma­lar­sta­den.se

Var? När? Kos­tar?

slot­tet. i Kall­häll. 11.15.

in­fo och pri­ser: Mer in­fo och pri­ser: Mer in­fo: Var? När? Mer Var? När?

Bå-

Kos­tar? av­gång­ar: När?

och Bå­ten av­går från Al­vik 2 maj–6 ju­ni samt 6 40 kr en­kel mo­vitz.in­fo på Lovön Bå­ten av­går från 28 april–21 ok­to­ber.

Var? När? Kos­tar? Mer in­fo och av­gång­ar:

Rid­dar­hol­men. strand i Brom­ma. au­gusti–26 sep­tem­ber. re­sa.

Var? När? Mer in­fo om pri­ser och

och Stads­hus­bron. bäg­ge plat­ser­na. Från 220 kr. strom­ma.se

med el­ler ut­an mo­tor. Sjö­café Löv­sta­ba­det, vid Löv­sta­ba­det i Häs­sel­by. Måndag till torsdag kl 11–19 samt fre­dag till sön­dag kl 11–21. 60 kr/ tim­men med padd­lar och 250 kr/tim­men med el­mo­tor. Sök på Sjö­café Löv­sta­ba­det på Fa­ce­book el­ler In­stagram.

Mer in­fo: Kos­tar? Var?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.