Det här är Spång­a­da­len

Spånga Tidning - - Västerort -

På det grön­om­rå­de som i dag vi­lar mel­lan Rin­ke­by, Tens­ta och Broms­ten pla­ne­ras 15001700 nya bo­stä­der, en ny sko­la, två id­rotts­hal­lar, tre nya och tre upp­rus­ta­de par­ker, samt två nya för­sko­lor, un­der pro­jekt­nam­net Spång­a­da­len.

För mer in­fo, se https:// vax­er.stock­holm.se/om­ra­den/spang­a­da­len/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.