Det här gäl­ler för cyk­ling i na­tu­ren

Spånga Tidning - - Spånga -

Su­gen på cy­kel­se­mes­ter men osä­ker på var du kan åka? Lugn, här re­der vi ut vad som gäl­ler.

Cyk­la får man gö­ra i na­tu­ren och på en­skil­da vägar, men in­te i träd­går­dar, på plan­te­ring­ar el­ler käns­li­ga om­rå­den som gröns­kan­de åk­rar. När du cyklar i när­he­ten av hus ska de bo­en­de in­te stö­ras. I na­tio­nal­par­ker och na­tur­re­ser­vat kan sär­skil­da reg­ler gäl­la, se an­slags­tav­lor el­ler kon­tak­ta kom­mu­nen/läns­sty­rel­sen. Van­ligt­vis får man cyk­la i mo­tions­spår och på vand­rings­le­der, men cy­klis­ter ska ge fö­re­trä­de till fot­gäng­a­re. Kom­mu­nen kan ock­så ha sär­skil­da reg­ler.

Tänk ock­så på al­le­mans­rät­ten när du ska täl­ta. In­fo om det hit­tar du hos kom­mu­nen, Na­tur­vårds­ver­ket el­ler läns­sty­rel­sen. På Na­tur­vårds­ver­ket hit­tar du ock­så in­for­ma­tion om eld­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.