Spö­kar det på Sand­viks gård?

Spånga Tidning - - Redaktionen På Cykel - Be­rät­tat för: El­li­nor Prawitz

Mitt i sko­gen i Gör­välns na­tur­re­ser­vat lig­ger Sand­viks gård. Här bor idag två per­so­ner som in­te räds va­re sig mör­ker el­ler spö­ken. GÖRVÄLN ”Vi har bott här sen 80-ta­let och trivs jät­te­bra. När vår dot­ter var li­ten äls­ka­de hon det, sen blev blev hon ton­å­ring och tyck­te in­te att det var så him­la kul att bo så här långt bort. Men nu när hon är vux­en så äls­kar hon att kom­ma ut hit igen.

Mi­na vän­ner und­rar om vi in­te tyc­ker det är läs­kigt när det blir all­de­les kol­svart här ute på kväl­lar­na. Men jag har ald­rig va­rit rädd. För någ­ra år sen kom en gam­mal dam som bott i hu­set för länge sen och häl­sa­de på. Hon pe­ka­de på en li­ten gar­de­rob och be­rät­ta­de att det spö­ka­de där. Men jag vet in­te, det knäp­per och kna­kar he­la ti­den i en sån här gam­mal kåk. Och skul­le de bo an­dar här så är de i så fall vän­li­ga.”

SAND­VIKS GÅRD HAR EN LÅNG HISTO­RIA. Idag bor två hy­res­gäs­ter på över­vå­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.