Hur trött är du på va­let på en ska­la 1–5?*

Spånga Tidning - - Hej Spånga -

*5 är jät­tetrött

Carina Thoms­son, 51, be­man­nings­as­si­stent, Vins­ta: – 3. Spänd på hur det ska bli men det blir li­te tja­tigt och man vill ba­ra att det ska va­ra fär­digt.

An­ders Hol­mqvist, 70, pen­sio­när, Flys­ta: – 5! Nu­för­ti­den hål­ler det på ett halv­år in­nan och ett halv­år ef­ter. Analyser och opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar var­je dag, det är sans­löst.

The­re­se La­ger­man, 52, mas­sör, Häs­sel­by vil­las­tad: – 5. Vux­na män­ni­skor som in­te kan ta sitt an­svar och sam­ar­be­ta. Omo­get!

Lars-Åke Bolk, 44, job­bar med IT, Ja­kobs­berg: – 2. In­te så trött, jag tyc­ker det är in­tres­sant och spän­nan­de att föl­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.