Vil­ken är din bäs­ta svamprätt så här till hös­ten?

Spånga Tidning - - Spånga -

Jo­lan­ta Flod­man, 61, pen­sio­när, Ja­kobs­berg: – Pi­ro­ger el­ler kropp­ka­kor med svamp! El­ler pann­ka­kor, som man fyl­ler med svamp, vi­ker till en tre­kant och ste­ker i ol­ja. Jät­te­gott! Ar­ne Blücher, 64, kul­tur­ar­be­ta­re, Sund­by: – Det är ju kon­ven­tio­nellt men bäst är svamp­to­ast. Gär­na kan­ta­rel­ler! Jag äter ock­så gär­na cham­pin­jon­sop­pa el­ler svampla­sag­ne. Ger­hard Wal­den­ström, Äp­pel­vi­ken: – Min fru tor­kar höst­kan­ta­rel­ler och an­nan svamp. Det är så him­la gott att ta fram och gö­ra en sås på. Bir­git­ta Frö­berg, 62, lä­ra­re, Skäl­by: – Ab­so­lut svamp­to­ast, helst med smör­stek­ta gu­la kan­ta­rel­ler, men med tratt- el­ler höst­kan­ta­rel­ler är ock­så gott. Jag äls­kar svamp!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.