Ope­ra­sä­song­en igång på Spång­a­fol­kan

Spånga Tidning - - Spånga -

Näs­ta helg är det dags för sä­song­ens förs­ta li­ve­sänd­ning från The Met i New York, på Spång­a­fol­kan. Ope­ror har li­ve­sänts på Spång­a­fol­kan,från ope­ra­hu­set på and­ra si­dan At­lan­ten, i tio år. För­ra hel­gen vi­sa­de man en re­pris­sänd­ning av Ai­da, men nu är det allt­så dags för li­ve igen – med fö­re­ställ­ning­en Simson och De­li­la.

– Den vi­sas i Fol­kets hus från Norr­land till Skå­ne så det är många runt om i lan­det som tit­tar sam­ti­digt, det är läc­kert, sä­ger Lena Bin­ter, fö­re­stån­da­re på Spång­a­fol­kan.

När? 20 oktober kl 19–22.30 (ser­ve­ring öp­pen från 18)

FOTO: MOSTP­HO­TOS

SAM­TI­DIGT. Ope­ran Simson och De­li­la sänds di­rekt från The Met i New York näs­ta vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.