Spånga-Tens­ta an­ord­nar an­hö­riggrup­per

Spånga Tidning - - Hallå stockholmare - 08-508 03 537 kristi­na.wenn­strom@stock­holm.se.

i stads­de­len samt sta­dens ge­men­samt an­ord­na­de an­hö­riggrup­per som hålls centralt i Stock­holm.

För in­for­ma­tion och an­mä­lan kon­tak­ta på te­le­fon el­ler e-post

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.