Lägg ner Brom­ma flyg­plats

Spånga Tidning - - Tyck Om! - Flytta sk-ten till Ar­lan­da

Idag på mån­da­gen blå­ser en hård ost­lig vind, men jag har att gö­ra i träd­går­den, krat­ta löv. So­len ski­ner, så jag går ut. Men ef­ter en stund tving­as jag gå in igen och syss­la med an­nat in­om­hus.

Var­för? För att luf­ten är svår att an­das, luf­ten är fylld av en vid­rig stank, en stank av flyg­fo­to­gen från Brom­ma flyg­plats!

Det är sorg­ligt att man in­te ska kun­na vis­tas ute pga den­na mil­jö­för­stö­ran­de verk­sam­het!

Lägg ner den­na olä­gen­het som Brom­ma flyg är, sna­rast, Ar­lan­da räc­ker gott till som (mil­jö­för­stö­ran­de) flyg­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.