BP när­mar sig kval­plats

Spånga Tidning - - Västerort - Jonna Claes­son

Vi ska gö­ra vårt bäs­ta och hop­pas kun­na säk­ra kval­plat­sen på egen hand.

Brom­ma­poj­kar­na vann i mån­dags mot Elfs­borg och kam­ma­de hem tre vik­ti­ga po­äng i jak­ten på kval­plat­sen till allsvenskan.

– Det känns rik­tigt bra, sä­ger Pe­ter Ap­pelqvist, kom­mu­ni­ka­tör hos Brom­ma­poj­kar­na. Brom­ma­poj­kar­nas match mot Elfs­borg i Borås var nerv­kitt­lan­de. Ha­de BP för­lo­rat mot Elfs­borg och Dal­kurd vun­nit över Djurgården ha­de det va­rit kört för Brom­ma­poj­kar­na i allsvenskan. Men till de­ras sto­ra gläd­je blev det pre­cis tvärt om.

Ef­ter un­der­läge i halv­tid vän­des allt till en seger med 2–1 och BP pas­se­ra­de där­med Dal­kurd i ta­bel­len. Vil­ket be­ty­der att BP har en stor chans att få kva­la sig kvar i allsvenskan.

– Vi var sva­ga­re i förs­ta halv­lek och spe­la­de bra i and­ra halv­lek. Nu tog vi hem tre po­äng mot Elfs­borg och det känns rik­tigt bra. Nu när vi fick ve­ta att Djurgården vann mot Dal­kurd så in­ne­bär det ju att vi har ett bra ut­gångs­lä­ge för mat­chen på sön­dag mot Trel­le­borg. Men vi ska gö­ra vårt bäs­ta och hop­pas kun­na säk­ra kval­plat­sen på egen hand, sä­ger Pe­ter Ap­pelqvist, kom­mu­ni­ka­tör hos Brom­ma­poj­kar­na.

Sön­da­gen den 11 no­vem­ber är näs­ta vik­ti­ga match. Avspark kloc­kan 15.00 hem­ma på Grims­ta. Vin­ner Dal­kurd mot GIF Sundsvall så mås­te BP vin­na mot Trel­le­borgs FF. Om Dal­kurd in­te vin­ner så är BP kla­ra för kval.

– Det är en vik­tig match och vi hop­pas att he­la Väs­ter ort slu­ter upp på Grims­ta. Vi an­das in­te ut för­rän allt är klart, sä­ger han.

Så här såg det ut när Brom­ma­poj­kar­na var kla­ra för allsvenskan ef­ter seger mot Dal­kurd FF med 1–0 2017. VINST. FO­TO: MI­KAEL ANDERSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.