Winston Chur­chills pansar­tåg

Spannande historia 2018 - - Vapen Och Krig -

In­nan han änt­ra­de po­li­ti­ken och se­na­re histo­ri­en, blev skryt­hal­sen Winston Chur­chill, då en ung ka­val­le­ri­of­fi­cer som blev krigs­re­por­ter, till­fång­a­ta­gen med 50 and­ra brit­tis­ka sol­da­ter. De­ras pansar­tåg ut­sat­tes för bak­håll av en tungt be­väp­nad bo­ermi­lis i Syd­af­ri­ka. Den 15 no­vem­ber 1899 bloc­ke­ra­de de lin­jen med ste­nar och öpp­na­de eld med två fält­ka­no­ner som sat­te tå­gets ka­non ur spel. ”Trup­per­na, som ut­käm­pa­de en hopp­lös kamp med stort mod blev över­rump­la­de”, skrev The Man­ches­ter Gu­ar­di­an den 17 no­vem­ber. ”Mr Chur­chill sågs sist där han tog sig fram med ett ge­vär mel­lan The Dublin Fu­si­li­ers. Man tror att han har över­läm­nat sig för att täc­ka re­trät­ten.” Hän­del­sen tyd­lig­gjor­de hur sår­ba­ra pansar­tå­gen var mot or­ga­ni­se­ra­de fi­en­der med ar­til­le­ri, men den gjor­de Chur­chill till na­tio­nal­hjäl­te. Ett år se­na­re blev han par­la­ments­le­da­mot 26 år gam­mal.

Chur­chill i mi­li­tär­u­ni­form, fy­ra år in­nan hans även­tyr i Syd­af­ri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.