Ubå­tar

1900

Spannande historia 2018 - - Innehåll -

Na­tion: USA

De förs­ta pro­to­ty­per­na för­kas­ta­des som ic­ke an­pas­sa­de för än­da­må­let, men till slut köp­te den ame­ri­kans­ka ma­ri­nen John Hol­lands far­kost 1900. Det var den förs­ta ubå­ten som ha­de en funk­tions­dug­lig ben­sin­mo­tor, och dess­utom en ge­ne­ra­tor som lad­da­de bat­te­ri­er­na som drev bå­ten i un­der­vat­tenslä­ge.

UBÅ­TAR Någ­ra mil­stol­par ur de mi­li­tä­ra un­der­vat­ten­jät­tar­nas histo­ria.

USS Hol­land var den förs­ta ubå­ten med ben­sin­mo­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.