SÅ FÖL­JER MAN SPEEDWAYSÄSONGEN I TV

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

De se­nas­te åren har speed­wayäls­kar­na kun­nat föl­ja elit­se­ri­en på C Mo­re, men i hös­tas val­de Elit­speed­way ­Sve­ri­ge och Sve­mo att säl­ja rät­tig­he­ter­na till Spring Me­dia.

Av­ta­let sträc­ker sig till 2022 och be­ty­der att den som vill tit­ta på väns­ter­bens­släp­ning på ­tis­dags­kväl­lar­na mås­te an­vän­da den di­gi­ta­la ­be­tal­tjäns­ten Speedway Play, som li­ve­sän­der årets al­la 66 mat­cher. Ett må­nads­a­bon­ne­mang kos­tar 149 kro­nor, ett dags­pass 99.

I MA­SAR­NA KÖR FLEST BLÅGULA

En­ligt reg­le­men­tet mås­te det va­ra minst två svens­ka ­fö­ra­re i elit­se­ri­e­la­gen.

Ma­sar­na fö­re­drar det dubb­la.

Lands­lags­fö­rar­na Antonio Lindbäck, ­­Linus Sundström och Kim Nils­son samt Jo­el An­ders­son är i prin­cip giv­na i start­sju­an.

I fjol fick även Emil Mill­berg och John Lind­man kö­ra elit­se­ri­e­speed­way för Ave­sta­klub­ben.

– Vi är stol­ta över att kö­ra med så många svens­kar. Vi för­sö­ker hål­la det på fy­ra per match men får ing­en cred för det, sä­ger lag­le­da­ren ­Ste­fan ”Tos­se” ­Bäck­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.