16 TOM­MY JANSSON

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Född: 2 ok­to­ber 1952. Me­ri­ter: Vm-guld, par: 1973 (An­ders Mi­chanek), 1975 (An­ders Mi­chanek). Vm-sil­ver, lag: 1973, 1974. Vm-brons, lag: 1975. Sm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1974. Sm-guld, lag: 1973 (Sme­der­na). n Han skul­le ta över ef­ter An­ders Mi­chanek och bli Sve­ri­ges näs­ta su­per­stjär­na, men en av lan­dets störs­ta speedway­ta­lang­er av­led ef­ter en krasch på Gub­bäng­en 1976.

Trots att Tom­my Jansson ba­ra blev 23 år har han en im­po­ne­ran­de me­rit­lis­ta och blev en stor idol in­te minst i fö­del­sesta­den Eskilstu­na. Det är av en an­led­ning hans por­trätt pry­der fa­sa­den till hu­vud­läk­ta­ren på mo­tor­sta­di­on och att vägen dit bär hans namn.

Tom­my Jansson led­de Sme­der­na till Sm-guld 1973 och åk­te året där­på hem den in­di­vi­du­el­la Sm-ti­teln in­för nä­ra och kä­ra på Snäll­tor­pet.

In­ter­na­tio­nellt blev han par­världs­mäs­ta­re med Mi­chanek två gång­er. Han kör­de även två in­di­vi­du­el­la fi­na­ler, blev 14:e man på Ul­le­vi 1971 och nia på Wem­bley 1975. I Eng­land täv­la­de han för just Wem­bley och Wim­ble­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.