17 MI­KAEL MAX

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Född: 21 au­gusti 1973. Me­ri­ter: Vm-guld, lag: 1994 (re­serv), 2000, 2003, 2004. Vm-sil­ver, lag: 2006. Vm-brons, lag: 2001, 2002. Sm-guld, lag: 1992, 1993, 1994, 1996 ­(Ör­nar­na), 1999 (Val­sar­na). n Mi­kael Max, som 2003 tog sin mam­mas flick­namn, är lil­le­bror till Pe­ter Karls­son och var en del av elit­se­ri­en i 27 år. Han av­slu­ta­de kar­riä­ren i Dac­kar­na 2016 men fick om­gå­en­de en ny an­ställ­ning som ban­chef.

Till skill­nad från ”PK” fick Mi­kael ald­rig vin­na ett ­in­di­vi­du­ellt Sm-guld, men han tog to­talt åt­ta me­dal­jer och lyc­ka­des bätt­re i Vm-sam­man­hang.

Max blev ju­ni­or­världs­mäs­ta­re 1994, täv­la­de i Grand Prix-se­ri­en un­der sju sä­song­er och blev som bäst fem­ma­2002. Han dröm­de om Vm-guld men kar­riä­ren­kom av sig 2005, då han bröt lår­be­net i en våld­sam krasch i Må­lil­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.