14 PE­TER KARLS­SON

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Född: 18 de­cem­ber 1969. Me­ri­ter: Vm-guld, lag: 2000, 2003, 2004. Vm-sil­ver, lag: 1998, 2005, 2006. Vm-brons, lag: 1997, 2002. Sm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1989, 1991. Sm-guld, lag: 1992, 1993, 1994, 1996 (Ör­nar­na), 2003 (Ka­par­na), 2007 (Dac­kar­na). n Speed­way­ar­be­ta­ren från Ska­ger­svik gjor­de elit­se­ri­e­de­but för Ör­nar­na 1985. Först i fjol, då han försökte hjäl­pa ska­dedrab­ba­de Pi­ra­ter­na, kör­de han sin sis­ta match i högs­ta se­ri­en.

Un­der si­na 32 år som elit­fö­ra­re re­pre­sen­te­ra­de Pe­ter Karls­son även Ka­par­na, Dac­kar­na, Vet­lan­da, Le­jo­nen, ­Sme­der­na och Var­gar­na. Han kva­li­fi­ce­ra­de sig till in­te ­mind­re än 30 in­di­vi­du­el­la Sm-fi­na­ler, vil­ket gav ho­nom to­talt nio me­dal­jer och två guld.

”PK” har dess­utom va­rit proffs i Dan­mark, Po­len, ­Tjec­ki­en, Tyskland, Ryss­land och Eng­land, där han till­hör­de Wol­ver­hamp­ton un­der 17 sä­song­er.

Väst­gö­ten dröm­de om att bli in­di­vi­du­ell världs­mäs­ta­re men blev som bäst sexa (1996).

Pe­ter Karls­son, som är sto­re­bror till Mi­kael Max och Magnus Karls­son, är fort­fa­ran­de en del av elit­se­ri­en, som lag­le­da­re i Dac­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.