4 PER JONS­SON

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Född: 21 mars 1966. Me­ri­ter: Vm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1990. Vm-sil­ver, in­di­vi­du­ellt: 1992. Vm-guld, par: 1993 (To­ny Rickardsson, Henrik Gustafs­son). Vm-sil­ver, par: 1989 (Jim­my Nil­sen), 1991 (Jim­my Nil­sen, Henrik Gustafs­son). Vm-brons, par: 1992 (To­ny Rickardsson, Henrik Gustafs­son). Vm-sil­ver, lag: 1991, 1992. VM­brons, lag: 1988, 1989, 1993. Sm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1986, 1987, 1988, 1993. Sm-guld, lag: 1982, 1983, 1985 (Ge­ting­ar­na), 1988 (By­sar­na), 1989 (Stock­holm Uni­ted). n 1982 blev han svensk mäs­ta­re med Ge­ting­ar­na och slu­ta­de på fem­te plats i den in­di­vi­du­el­la SM­fi­na­len. Per Jons­son var ba­ra 16 år då och skul­le mö­ta den ly­san­de fram­tid han spåd­des.

Frå­gan var in­te om ut­an när han skul­le bli världs­mäs­ta­re och sva­ret kom 1990, då svensken ef­ter ett skil­je­heat mot Shawn Mo­ran kör­de hem VM­gul­det på Od­sal Sta­di­um i Brad­ford.

Hans kar­riär fick ett tra­giskt slut 1994, då han kra­scha­de un­der en li­ga­match i Po­len och döm­des till ett liv i rull­stol. Per Jons­son har än­då kun­nat job­ba vi­da­re in­om speed­way­en. Han har fun­ge­rat som ex­pert­kom­men­ta­tor, in­gått i lands­lags­led­ning­en och job­bat som le­da­re i Ros­pig­gar­na och Ham­mar­by. So­nen Den­nis sat­sa­de ock­så på speed­way­en men en otäck krasch fick ho­nom att slu­ta 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.