2 OVE FUN­DIN

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Född: 23 maj 1933. Me­ri­ter: Vm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1956, 1960, 1961, 1963, 1967. Vm-sil­ver, in­di­vi­du­ellt: 1957, 1958, 1959. Vm-brons, in­di­vi­du­ellt: 1962, 1964, 1965. Vm-guld, par: 1968 (Tor­björn Har­rys­son). Vm-sil­ver, par: 1969 (Gö­te Nor­din), 1970 (Bengt Jansson). Vm-guld, lag: 1960, 1962, 1963, 1964, 1967, 1970. Vm-sil­ver, lag: 1961, 1965, 1968. Vm-brons, lag: 1966. Sm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1956, 1957, 1960, 1962, 1964, 1966, 1967, 1969, 1970. Sm-guld, lag: 1968, 1970 (Ka­par­na). n Rolf Nils­son, lag­le­da­re i Fil­by­ter­na, såg 1951 den små­länds­ke mo­tocrossta­lang­en täv­la i Vadste­na och frå­ga­de då om han vil­le kom­ma till Lin­kö­ping och pro­va speedway.

Res­ten är, som det bru­kar he­ta, histo­ria. Re­dan ef­ter två trä­ning­ar fick Ove Fun­din, då 18, er­sät­ta ska­da­de Dick Wei­der i en match och han var snart or­di­na­rie i bå­de Fil­by­ter­na och lands­la­get. 1955 in­led­de han proffskar­riä­ren i Nor­wich, där han på grund av sin hår­färg fick smek­nam­net ”The Fly­ing Fox”. Den fly­gan­de rä­ven vann fem Vm-guld och har som en­de svensk vun­nit nio Sm-tec­ken.

Fun­din be­lö­na­des 1961 med Svens­ka Dag­bla­dets bragd­guld och fler hyll­ning­ar skul­le föl­ja. Po­ka­len som de­las ut i lag-vm bär svens­kens namn (Ove Fun­din Trop­hy) och se­dan 2012 står le­gen­da­ren sta­ty vid Kloc­ka­re­plan i barn­doms­sta­den Tranås, där han bor de­lar av året. Fun­din och hust­run Io­a­na Ma­no­le­scu har sitt ­and­ra hem i frans­ka Valcros och vis­tas re­gel­bun­det i Bu­ka­rest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.