3 AN­DERS MI­CHANEK

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Född: 30 maj 1943. Me­ri­ter: Vm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1974. Vm-sil­ver, in­di­vi­du­ellt: 1975. Vm-guld, lag: 1970. Vm-sil­ver, lag: 1968, 1973, 1974. Vm-brons, lag: 1975, 1976. Vm-guld, par: 1973 (Tom­my Jansson), 1974 (Sören Sjösten), 1975 (Tom­my Jansson). Vm-sil­ver, par: 1977 (Bernt Pers­son). Vm-brons, par: 1971 (Bernt Pers­son). Sm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1972, 1975, 1976, 1978, 1982. Sm-guld, lag: 1967, 1969, 1974, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 (Ge­ting­ar­na). n Mi­chanek, från Älv­sjö, gläns­te kla­rast av al­la svens­ka speed­way­stjär­nor un­der 1970-ta­let. Som id­rotts­man upp­lev­de han sitt livs kväll på Ul­le­vi den 6 sep­tem­ber 1974. Det var då han vann si­na samt­li­ga fem heat och läm­na­de Gö­te­borg som in­di­vi­du­ell världs­mäs­ta­re. Sam­ma år för­sva­ra­de han sitt par-vm-guld, då Sören Sjösten er­sat­te Tom­my Jansson.

Mi­chanek dröm­de om att för­sva­ra sin in­di­vi­du­el­la ti­tel på Wem­bley året där­på men en et­ta i förs­ta hea­tet gru­sa­de al­la för­hopp­ning­ar. I syn­ner­het ef­tersom det vanns av värs­te ut­ma­na­ren Ole Ol­sen, som kör­de hem sitt and­ra av tre guld.

Mi­chanek var en rik­tig hår­ding och vann 1977 sand­ba­ne-vm i Ål­borg med gip­sat ben. Pa­ral­lellt med speed­way­en kör­de han även snö­sko­ter, vil­ket gav ho­nom ett Sm-guld 1979. Han av­slu­ta­de kar­riä­ren i Ga­mar­na 1985 men gjor­de come­back 1989, då han kör­de en match för Ros­pig­gar­na. Han var vid tid­punk­ten trä­na­re i klub­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.