13 GÖ­TE NOR­DIN

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Född: 2 ju­li 1935. Me­ri­ter: Vm-brons, in­di­vi­du­ellt: 1961. Vm-sil­ver, par: 1969 (Ove Fun­din). Vm-guld, lag: 1960, 1962, 1963, 1964, 1967. Vm-sil­ver, lag: 1965. Vm-brons, lag: 1966. Sm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1965, 1971. Sm-guld, lag: Sm-guld 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 (Ge­ting­ar­na), 1968, 1970 (Ka­par­na), Sme­der­na (1973). n Ho­fors bi­drag till den sto­ra speed­way­värl­den. Såg med sin tred­je­plats till att det blev hel­svenskt på pris­pal­len i Vm-fi­na­len i Malmö 1961. Det blev hans bäs­ta in­di­vi­du­el­la in­sats i Vm-sam­man­hang, men pris­sam­ling­en rym­mer även fy­ra lag-vm-guld.

Gö­te Nor­din kör­de si­na förs­ta mat­cher för Öre­bro­klub­ben Vi­king­ar­na och upp­täck­tes 1955 av Ge­ting­ar­na. Han blev Stock­holm­klub­ben tro­gen un­der 13 sä­song­er och var kapten i det lag som do­mi­ne­ra­de elit­se­ri­en full­stän­digt på 1960-ta­let. När han 1973 be­stäm­de sig för att slu­ta ha­de han även först Ka­par­na och Sme­der­na till Sm-guld. Nor­din, som är bo­satt i Falun, täv­la­de även för Bel­le Vue, Wim­ble­don och New­port i Eng­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.