11 OLLEN YGREN

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Född: 11 no­vem­ber 1929. Me­ri­ter: Vm-brons, in­di­vi­du­ellt: 1954. Vm-guld, lag: 1960. Vm-sil­ver, lag: 1968. Sm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1949. Sm-guld, lag: 1949, 1951, 1953 och 1960 (Var­gar­na), 1955 och 1956 (Monar­ker­na). n Ol­le Nygren, mc-bu­det från Sö­der­malm, var ba­ra 17 år när han loc­ka­des till Var­gar­na av Norr­kö­pings­klub­bens star­ke­man Ar­ne ”Varg­far” Berg­ström. Vad ing­en kun­de­fö­re­stäl­la sig då var att den unge stock­hol­ma­ren skul­le bli Varg-ol­le med en hel mo­tor­na­tion, men så blev det.

Skrev speed­way­histo­ria när han 1949 vann den förs­ta of­fi­ci­el­la Sm-fi­na­len fö­re Su­ne Karls­son och Ei­nar Lindqvist. 1954 för­fat­ta­de han ett nytt styc­ke ge­nom att bli den förs­te svens­ke Vm-me­dal­jö­ren. Varg-ol­le blev då trea på Wem­bley, sla­gen av en­dast Ron­nie Mo­o­re och Bri­an Crut­cher. Han kör­de to­talt fem Vm-fi­na­ler och blev ald­rig säm­re än åt­ta.

Ol­le till­hör­de Var­gar­na och Monar­ker­na i Sve­ri­ge men ­re­pre­sen­te­ra­de en rad klub­bar i Eng­land, där han bör­ja­de kö­ra li­ga­speed­way 1951.

Varg-ol­le täv­la­de även i mo­tocross, is­ra­cing, ro­adra­cing och enduro och är en ikon in­om svensk mc-sport. I speedway kör­de han sin sis­ta elit­se­ri­e­match 1979, sam­ma år som han fyll­de 50. Se­dan 1960-ta­let är Ol­le Nygren bo­satt i Eng­land, där han un­der många år drev en speed­way­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.