10 BENGT JANSSON

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Född: 9 ja­nu­a­ri 1943. Me­ri­ter: Vm-sil­ver, in­di­vi­du­ellt: 1967. Vm-brons, in­di­vi­du­ellt: 1971. Vm-sil­ver, par: 1970 (Ove Fun­din). Vm-brons, par: 1976 (Bernt Pers­son). Vm-guld, lag: 1967, 1970. Vm-sil­ver, lag: 1965, 1968, 1973. Vm-brons, lag: 1976. Sm-guld, lag: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969 (Ge­ting­ar­na, 1970 (Ka­par­na), 1973, 1977 (Sme­der­na). n I mit­ten av 1950-ta­let tog Hans Gustavsson med sig sin unge sys­ter­son till en match med Ge­ting­ar­na. Poj­ken ha­de ald­rig va­rit på speedway ti­di­ga­re och det var med sto­ra ögon han såg Varg-ol­le Nygren su­sa fram på Ka­nal­plan. Det var där och då Bengt Jansson, som väx­te upp i Dan­de­ryd och Tä­by, be­stäm­de sig för att bli speed­way­fö­ra­re.

Han grens­la­de en cykel förs­ta gång­en som 17-åring 1960 och när han tre de­cen­ni­er se­na­re tog av sig släps­kon en gång för al­la ha­de han upp­nått fler än de fles­ta svens­kar. ”Benga” täv­la­de för Ge­ting­ar­na, Ka­par­na, Sme­der­na och Skep­par­na och Ros­pig­gar­na och var proffs i Eng­land 1964–1979. Han blev lag­världs­mäs­ta­re två gång­er och kva­la­de in till fem in­di­vi­du­el­la Vm-fi­na­ler, där han ald­rig blev säm­re än sexa. När­mast gul­det var han på Wem­bley 1967, då han och Ove Fun­din kör­de ett skil­je­heat om ti­teln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.