9 BERNT PERS­SON

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Född: 24 ju­ni 1946. Me­ri­ter: Vm-sil­ver, in­di­vi­du­ellt: 1972. Vm-sil­ver, par: 1977 (An­ders Mi­chanek). Vm-brons, par: 1971 (An­ders Mi­chanek), 1972 (Has­se Hol­mqvist), 1976 (Bengt Jansson). Vm-sil­ver, lag: 1973. Vm-brons, lag: 1975, 1976. Sm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1977. Sm-guld, lag: 1977 (Sme­der­na). n Eskilstu­na-so­nen slog ige­nom 1967, då han sen­sa­tio­nellt blev tia i den in­di­vi­du­el­la Vm-fi­na­len. Med tan­ke på att han vid tid­punk­ten var 21 år och täv­la­de för Sme­der­na i tred­je­di­vi­sio­nen var det ing­en som trod­de att han skul­le hit­ta fram till Wem­bley.

Bernt bjöd på en ny över­rask­ning 1972, då han i Borås vann par-vm-brons till­sam­mans med Has­se Hol­mqvist. Duon ut­gjor­de Sve­ri­ges B-lag och för­vän­ta­des täv­la i skug­gan av An­ders Mi­chanek och Bengt Jansson, som ham­na­de ut­an­för pris­pal­len.

Tre och en halv må­nad se­na­re, den 16 sep­tem­ber 1972, nöj­de han sig in­te med att sät­ta lands­män på plats. Bernt var till­ba­ka på Wem­bley där histo­rie­böc­ker­na låg vid­öpp­na, men Ivan Mau­ger stal pen­nan ­ge­nom att vin­na skil­je­hea­tet om Vm-gul­det.

Bernt Pers­son fick även upp­le­va ett oför­glöm­ligt 1977, då han blev svensk mäs­ta­re bå­de ­in­di­vi­du­ellt och i lag och vann par-vm-sil­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.