7 SÖREN SJÖSTEN

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Född: 12 de­cem­ber 1938. Me­ri­ter: Vm-brons, in­di­vi­du­ellt: 1969, 1974. Vm-guld, par: 1974 (An­ders Mi­chanek). Vm-guld, lag: 1962, 1964, 1970. Vm-sil­ver, lag: 1974. Vm-brons, lag: 1975. Sm-guld, lag: 1960, 1961 (Var­gar­na), 1971, 1972, 1975 (By­sar­na). n Den förs­ta i ra­den av stjär­nor från Kryl­bo ut­an­för Avesta. Sören in­led­de kar­riä­ren i Ma­sar­na, el­ler Fol­ka­re som la­get het­te på den ­ti­den, och vann JSM 1959. Ta­lang­en för­de ho­nom till Var­gar­na, som han om­gå­en­de hjälp­te till två ra­ka Sm-guld.

In­ter­na­tio­nellt vann Sören Sjösten två Vm-brons, hjälp­te Sve­ri­ge till tre lag-vm-guld och blev par­världs­mäs­ta­re med An­ders ­Mi­chanek vid sin si­da. Han kör­de li­ga­speed­way i Eng­land 1962–1978, i hu­vud­sak för Bel­le Vue.

Sören fick ald­rig vin­na in­di­vi­du­el­la SM men blev lag­mäs­ta­re även med By­sar­na, där han var lag­kam­rat med sin tio år yng­re bror Christer. Duon åter­vän­de till Ma­sar­na 1979, då verk­sam­he­ten flyt­ta­des från Nor­da­nö till Bro­val­len. Sä­song­en fick ett mar­dröms­likt slut. I de­cem­ber, un­der en täv­ling i Austra­li­en, slung­a­des Christer Sjösten över ­sar­gen och ska­da­des så all­var­ligt att han se­na­re av­led på ett sjuk­hus i Bris­ba­ne. Sören kom ald­rig över för­lus­ten och dog 1999, 61 år ung.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.