8 RU­NE SÖRMANDER

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Född: 14 no­vem­ber 1929. Me­ri­ter: Vm-guld, lag: 1960, 1962, 1963, 1964. Vm-sil­ver, lag: 1961. Sm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1955, 1958, 1959. Sm-guld, lag: 1957, 1958, 1959, 1962 (Dac­kar­na). n Han var in­te den störs­ta svens­ka speed­way­stjär­nan, men en av de förs­ta. Ru­ne Sörmander nåd­de sju VM­fi­na­ler 1953–1962 och hjälp­te Sve­ri­ge att vin­na tre av de fy­ra förs­ta upp­la­gor­na av lag-vm. Han sat­te dess­utom 35 ban­re­kord i tre världs­de­lar un­der kar­riä­ren, som sträck­te sig från 1948 till 1965. Sin bäs­ta sä­song ha­de han 1954, då han i elit­se­ri­en ha­de ett po­äng­snitt på osan­no­li­ka 17,6 av 18 möj­li­ga.

Ru­ne Sörmander täv­la­de för Må­lil­la­klub­ben Dac­kar­na un­der he­la sin kar­riär och ha­de högst po­äng­snitt i elit­se­ri­en även 1952, 1959 och 1961. Sörmander är i dag 88 år och bor i Sjun­na­ryd mel­lan Näs­sjö och Ek­sjö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.