OVE FUN­DIN – SPEEDWAY SU­PERS­TAR

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Si­dor: 288. Språk: Eng­els­ka. För­fat­ta­re: John Chaplin. Ut­giv­nings­år: 2006.

n Han vann fem in­di­vi­du­el­la Vm-tit­lar och står sta­ty i Tranås och en skulp­tur­park i Wu­hu, trots att speed­way­en är en främ­man­de sport för de fles­ta ki­ne­ser. De bor­de allt­så lä­sa den här boken om Sve­ri­ges förs­ta su­per­stjär­na, om en fly­gan­de räv som säl­lan be­höv­de ja­ga ef­tersom han of­tast låg först. ”Ove Fun­din – speedway su­pers­tar” är för­fat­tad av jour­na­lis­ten och go­de vän­nen John Chaplin, som be­va­ka­de speed­wayspor­ten i 40 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.