GOL­LOB – TESTAMENT DIABLA

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Si­dor: 296. Språk: Pols­ka. För­fat­ta­re: To­masz Gol­lob och Da­ri­usz Osta­fin­ski. Ut­giv­nings­år: 2015.

n ”Djä­vu­lens tes­ta­men­te” om­fat­tar 44 be­rät­tel­ser från den pols­ke su­per­stjär­nans liv. Gol­lob be­rät­tar bland an­nat hur det är att se ­dö­den i ögo­nen och att det fick ho­nom att upp­rät­ta ett ­tes­ta­men­te in­nan han in­led­de sin sats­ning mot Vm-gul­det, som blev hans 2010. Boken är skri­ven av Da­ri­usz Osta­fin­ski, ­re­dak­tör på ­Spor­to­we Fak­ty. Gol­lob tving­a­des ge upp speed­way­kar­riä­ren i fjol, då han bröt ryg­gen in­för en mo­tocrosstäv­ling i Chelm­no.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.